آمارصادرات خرداد ماه ۱۳۹۷

کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری نام تعرفه
آلمان ۲ ۲۱۶۰ پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰ گرم
آلمان ۲ ۸۸۵۶ انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم آماده برای خرده فروشی
امارات متحده عربی ۳ ۵۶۵۲
انگلستان ۱ ۹۰۰
بحرین ۰.۱ ۱۲۰
امارات متحده عربی ۳۰۴۰ ۴۴۹۰۷۹۱ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰ گرم آماده برای خرده فروشی
هنگ کنگ ۴۰۸ ۵۳۸۲۴۶
ویتنام ۳۹۶ ۵۴۷۴۳۱
تایوان ۲۰۲ ۲۲۷۱۶۲
مراکش ۱۲۰ ۱۲۷۹۲۰
بحرین ۶۰ ۹۳۵۴۰
آلمان ۳ ۳۳۰۰
انگلستان ۱ ۲۱۵۰
استرالیا ۰.۳ ۵۶۳
امارات متحده عربی ۲۵۳ ۴۱۶۲۶۵ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم
هنگ کنگ ۷۷ ۹۳۳۷۷
عمان ۵۰ ۷۸۸۱۲
کویت ۳۹ ۶۰۴۲۳
قطر ۳۱ ۴۲۰۰۵
بحرین ۲۵ ۳۵۸۰۴
آلمان ۲۱ ۳۱۳۵۱
ویتنام ۱۷ ۲۸۶۷۴
انگلستان ۸ ۱۵۹۷۰
استرالیا ۷ ۱۵۶۷۵
عراق ۷ ۱۰۹۰۲
آفریقای جنوبی ۶ ۱۰۲۵۶
سوئد ۵ ۱۲۸۲۶
کانادا ۵ ۶۱۳۷
اسپانیا ۴ ۴۸۸۵
ایالات متحده آمریکا ۳ ۴۶۳۰
آذربایجان ۲ ۳۷۹۹
چین ۲ ۲۸۵۶
هند ۲ ۲۸۶۸
سوئیس ۱ ۲۴۹۶
فرانسه ۱ ۱۸۶۶
ترکیه ۱ ۱۸۱۲
اسپانیا ۳۲۵۲ ۳۸۳۴۲۵۵ زعفران در بسته بندی بیش از ۳۰ گرم
امارات متحده عربی ۱۳۲۹ ۱۹۳۸۰۱۴
هنگ کنگ ۱۲۴۲ ۱۸۵۹۸۴۸
افغانستان ۱۱۶۰ ۱۸۱۰۰۳۲
ویتنام ۱۱۲۷ ۱۷۵۵۱۶۶
سوئد ۲۰۰ ۳۱۲۰۰۰
آلمان ۱۵۳ ۲۳۱۴۱۸
ایتالیا ۱۰۰ ۱۵۶۰۰۰
تایوان ۶۰ ۷۴۱۰۰
ایالات متحده آمریکا ۴۳ ۶۴۷۳۵
قطر ۴۳ ۶۷۷۲۲
فرانسه ۳۵ ۵۴۶۰۰
ترکیه ۳۰ ۴۶۱۷۶
مجارستان ۲۳ ۲۴۴۸۶
موریتانی ۲۰ ۳۱۲۰۰
کویت ۲۰ ۲۶۰۰۰
عمان ۱۷ ۲۵۵۹۹
سنگاپور ۱۵ ۲۳۴۰۰
چین ۱۲ ۱۸۷۲۰
ژاپن ۵ ۵۰۰۰
انگلستان ۱ ۱۳۲۴
جمع کل ۱۳۶۹۸۰۰۰ ۱۹۲۹۲۲۷۵