آمارصادرات تیرماه۱۳۹۷

کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری نام تعرفه
اسپانیا ۱ ۲۳۳۳ پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰ گرم
سنگاپور ۲ ۲۳۲۰
اسپانیا ۱۰ ۱۲۶۴۷ انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم آماده برای خرده فروشی
سنگاپور ۱ ۱۷۴۰
اسلواکی ۱ ۷۲۵
آلمان ۰.۳ ۳۶۵
امارات متحده عربی ۰.۱ ۱۷۷
استرالیا ۰.۳ ۳۴۲
امارات متحده عربی ۳۵۲۸ ۵۲۰۵۱۷۱ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰ گرم آماده برای خرده فروشی
ویتنام ۵۹۰ ۸۵۵۰۳۶
هنگ کنگ ۱۲۶ ۱۸۵۶۰۸
قطر ۸۵ ۱۲۳۲۵۰
تایوان ۳۰ ۴۳۵۰۰
سنگاپور ۱۵ ۲۱۷۵۰
بلژیک ۱۴ ۱۹۶۶۲
آلمان ۱۰ ۱۴۶۴۵
افغانستان ۱۰ ۱۴۵۰۰
سوئیس ۵ ۷۸۱۳
نیوزلند ۵ ۶۹۶۰
اسپانیا ۱ ۲۵۸۷
عمان ۱ ۱۴۵۰
انگلستان ۱ ۸۲۶
استرالیا ۰.۳۷ ۵۵۳
امارات متحده عربی ۳۶۱ ۵۲۹۹۷۴ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم
ایالات متحده آمریکا ۷۳ ۱۰۵۱۷۱
قطر ۴۹ ۷۱۴۲۶
کویت ۳۹ ۵۶۸۹۸
آلمان ۲۹ ۴۲۰۶۱
عمان ۲۷ ۳۹۰۵۶
ویتنام ۲۳ ۳۲۷۶۴
استرالیا ۲۱ ۳۷۰۵۰
سوئیس ۱۸ ۲۶۲۹۲
اسلواکی ۱۴ ۲۰۶۷۷
تایوان ۱۳ ۱۸۲۷۰
بلژیک ۱۱ ۱۶۰۷۴
هلند ۱۰ ۱۴۵۰۰
نیوزلند ۵ ۶۹۶۰
سنگاپور ۵ ۶۸۱۵
اتریش ۵ ۶۶۷۱
آفریقای جنوبی ۴ ۷۵۳۴
انگلستان ۴ ۵۰۸۷
ژاپن ۲ ۳۲۵۱
اردن ۱ ۱۴۵۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم
بوسنی هرزگوین ۱ ۶۶۰
موریس ۰.۴۳۲ ۶۲۶
کانادا ۰.۲۴ ۳۹۹
اسپانیا ۰.۱ ۱۴۷
امارات متحده عربی ۲۳۷۴ ۳۵۰۱۴۳۳ زعفران در بسته بندی بیش از ۳۰ گرم
اسپانیا ۲۰۱۳ ۲۷۵۷۹۶۳
هنگ کنگ ۱۹۹۴ ۲۹۳۶۴۶۶
افغانستان ۱۴۰۵ ۲۱۲۵۸۰۰
ویتنام ۸۸۱ ۱۳۰۰۸۷۸
فرانسه ۱۷۱ ۲۴۷۹۵۰
ایتالیا ۱۵۶ ۲۲۶۵۱۷
آلمان ۱۳۸ ۲۰۱۹۳۸
ایالات متحده آمریکا ۱۳۳ ۱۹۲۸۵۰
ترکیه ۷۲ ۱۰۰۸۰۰
سوئیس ۶۰ ۸۸۹۶۸
قطر ۴۷ ۶۴۵۳۵
استرالیا ۴۶ ۶۷۳۶۰
عمان ۲۶ ۳۸۱۳۵
یونان ۱۶ ۲۵۳۵۰
کانادا ۱۱ ۱۶۵۰۰
بلغارستان ۱۰ ۱۴۵۰۰
مالزی ۵ ۷۲۵۰
اتریش ۴ ۶۳۳۳
انگلستان ۲ ۲۹۰۰
هلند ۰.۲۵ ۳۹۰
جمع کل ۱۴۳۵۶۰۰۰ ۲۰۹۶۸۶۲۱