زعفران نفیس

نفیس

مدیرعامل: علی عباس زاده

آشنایی با شرکت:

شرکت کشاورزی توس زعفران برادران با نام تجاری “نفیس” نفیس کیفیت برتر را به عنوان نماد سازمان تولیدی خود برگزیده است و این را عاملی برای نیل به اصل زیر بنایی جلب رضایت مشتری می داند.
زعفران این واحد تولیدی در بهترین نقاط زعفران خیز استانهای خراسان جنوبی و خراسان رضوی کشت و به طریقه کاملا بهداشتی عمل آوری و بسته بندی می شود تا محصولی مطمئن بی نظیر با کیفیت و نفیس عرضه گردد.
مهمترین هدف کنترل کیفیت ،کنترل و نظارت دقیق بر تمام پدیده های موثر در تولید می باشد به گونه ای که محصول مورد نظر در تمام شرایط و تحت تاثیر متغییر های گوناگون همواره دارای ویژگیهای ثابت و یکنواختی باشد.
شرکت کشاورزی توس زعفران برادران با برند “نفیس”وداشتن واحد کنترل کیفیت بر تمام پدیده های موثر در تولید،نظارت دقیق داشته وتنها یک فرد را مسوول آن نمی داند بلکه معتقد است کلیه بخش ها در این کنترل کیفیت دخیل بوده و آن را یک وظیفه می داند .

اطلاعات تماس:

آدرس دفتر مرکزی: مشهد،بازار رضا، طبقه دوم ، ش 2/1023
آدرس کارخانه (کارگاه): خراسان رضوی،شهرک صنعتی توس، فاز 2 ، اندیشه 8
شماره تماس: 0513643970
شماره فکس: 05135411525
پست الکترونیک: info@abbaszadehsaffron.com