فرصت های سرمایه گذاری و تجارت با ازبکستان

برگزاری نشست “فرصت های سرمایه گذاری و تجارت با کشور ازبکستان”

با هدف آشنایی با ویژگی های بازار این کشور و شناسایی فرصتهای تجاری و زمینه همکاری مشترک با کشور هدف به شیوه مذاکرات مستقیم (B2B)

در بهمن ماه سال جاری در شهر مشهد

 

فایل تکمیلی توضیحات

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۰۱۳۱۲۵۲۲۳ سرکار خانم طویلی تماس حاصل فرمائید.