تغییر روند ثبت شرکت در عراق

طی نامه شماره ۹۸/۳۱۱/۳۰۵۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ از جانب رایزن بازرگانی سفارت جمعوری اسلامی ایران عراق-بغداد با انجام اصلاحات ی در قانون ثبت شرکت های خارجی در عراق منبعد ثبت شرکت در عراق بر اساس نسبت %۵۱ عراقی و ۴۹%خارجی قابل اقدام خواهد بود.