تولید زعفران ایران به ۵۰۰ تن رسید

 

 

‌#وزیر_جهاد_کشاورزی:

تولید زعفران ایران به ۵۰۰ تن رسید

محمود_حجتی  وزیر_جهاد_کشاورزی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: تولید  زعفران از ٣۵٠ تن در سال گذشته به ۵٠٠ تن رسیده است.