اخبار منتخب رایزن بازرگانی ایران در عراق-بغداد

اخبار منتخب رایزن بازرگانی ایران در عراق-بغداد  در خصوص مقررات جدید صادرات واردات برخی اقلام کشاورزی آن کشور منتهی به دو دوره ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ و ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ به پیوست به اطلاع می رسد