بیست و هفتمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی روسیه-مسکو (PRODEXPO )

 

بیست و هفتمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی روسیه-مسکو (PRODEXPO )

۲۱ الی ۲۵ بهمن ماه ۹۸

نمایشگاه روسیه-مسکو

جهت اطلاعات بیشتر با شماره ذیل تماس حاصل فرمائید:
۰۵۱۳۸۸۴۴۷۲۰ داخلی ۲۰۱ سرکار خانم معصومی

۰۹۳۳۲۲۵۹۰۸۵ خانم معصومی