بیست و دومین دوره نمایشگاه صنایع غذایی قزاقستان – آلماتی(world food)

بیست و دومین دوره نمایشگاه صنایع غذایی قزاقستان – آلماتی(world food)

۱۵ الی ۱۷ آبان ماه ۹۸

مرکز نمایشگاهی آتاکنت

 

نمایشگاه مواد غذایی قزاقستان

جهت اطلاعات بیشتر با شماره ذیل تماس حاصل فرمائید:
۰۵۱۳۸۸۴۴۷۲۰ داخلی ۲۰۱ سرکار خانم معصومی