نمایشگاه بین المللی مواد غذایی سوئیس ۱۹ لغایت ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۷

New-Microsoft-Word-Document-1.pdf

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با سرکار خانم مرادی مدیر اعزام هیات های تجاری و نمایشگاهی این شرکت به شماره تلفن همراه ۰۹۳۹۴۱۲۱۲۱۰ تماس حاصل فرمائید .