نمایشگاه بین المللی غذا و مهمانداری قطر-دوحه ۱۵-۱۷ آبان ماه ۱۳۹۷

برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با نمایشگاه بین المللی غذا و مهمانداری قطر-دوحه به فایل ضمیمه شده مراجعه کنید .

ghatar-food