نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی اوکراین ۱ الی ۳ آبان ماه ۱۳۹۷

برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی اوکراین به فایل ضمیمه شده مراجعه کنید .

فایل-نمایشگاه-صنایع-غذایی-اوکراین.pdf