نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران (هرات – افغانستان ) ۱ لغایت ۴ آبان ماه ۱۳۹۷

برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران (هرات – افغانستان ) به فایل ضمیمه شده مراجعه کنید .

نمایشگاه-افغانستان.pdf