جشنواره فروش و عرضه مستقیم تولیدات باکو

برای مشاهده اطلاعات این جشنواره بر روی فایل.pdf کلیک کنید .