تورنمایشگاهی صنایع غذایی و بسته بندی تایوان

تایوان بزرگترین جزیره از مجمع الجزایر تایوان است. این کشور در شرق آسیا، در منطقه ای واقع در غرب اقیانوس آرام و در ساحل شرقی سرزمین اصلی چین قرار گرفته است.جزیره تایوان از دو بخش متفاوت از هم تشکیل یافته است: در قسمت شرقی آن که دو سوم جزیره را تشکیل می دهد، کوه های ناهمواری وجود دارد که از شمال تا جنوب امتداد یافته است. در بخش غربی آن می توان دشتی صاف و هموار را مشاهده کرد که بخش عمده ای از جمعیت تایوان در این محل سکنی گزیده اند.
شرکت آریا گراپ پارت در نظردارد تورنمایشگاهی صنایع غذایی تایوان و همزمان با نمایشگاه های حلال فود،ماشین آلات و صنایع بسته بندی را تقویم زمانی ۶ لغایت ۹ تیرماه ۱۳۹۷ برگزار نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۵۱۳۸۵۱۵۲۹۷ تماس حاصل فرمائید.