اولین نمایشگاه محصولات و خدمات ایران در گرجستان- تفلیس۴ لغایت ۷ مرداد ماه۱۳۹۷

گرجستان در هر دو قاره اروپا و آسیا قرار داشته و یکی از اهداف مقامات سیاسی تفلیس عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو
بوده است که در حال حاضر عضو ناظر در اتحادیه اروپا و ناتو میباشد و همکاریهای زیادی با این دو سازمان دارد. کلیه
قوانین گرجستان مانند قوانین اتحادیه اروپا است .

 • گرجستان در یک نگاه:

گزارش چشم انداز بازار و فرصت  های تجاری و اقتصادی گرجستان ضمیمه میباشد

 • گروه کالایی:

کالاها و مصالح ساختمانی، لوازم خانگی،موادغذایی، شوینده و بهداشتی، محصولات صنایع شیمیایی،پلاستیک و پتروشیمی و صنعت توریسم

نحوه مشارکت

 • حداقل متراژ قابل واگذاری غرفه ۱۲ متر مربع
 • تبصره: در صورتی که مرکز نمایشگاهی که پاویون ج.ا.ایران در آن برگزار می گردد به لحاظ استاندارد متراژ دارای مقررات ویژه باشد اجرای
 • مقررات مربوطه دارای اولویتت خواهد بود
 • شرکت کنندگان منتخب موظفند پس از اعلام شرکت گروه بین المللی فن آوری پردازش معادل ریالی مبلغ هزینه غرفه را به نرخ روز به ازای هر مترمربع ۲۸۲ دلار آمریکا تا تاریخ مقرر واریز و رسید مربوطه را به مدیریت امور مالی شرکت تحویل نمایند.
 • غرفه حداقل ۲۴ساعت قبل از شروع نمایشگاه در اختیار درخواست کننده قرار می گیرد
 • تحویل کالاها در غرفه انجام میشود و شرکت کننده مکلف است نسبت به چیدمان غرفه اقدام نماید
 • شرکت کنندگان موظفند نسبت به تزئین و آراستن غرفه خود به نحو شایسته اقدام نمایند
 • شرکت کنندگان موظف به رعایت حریم غرفه خود می باشند و استفاده از فضای راهروها یا سایر غرفه ها ممنوع است و درصورت هرگونته    تخلف وایجاد آثار مالی ،  متقاضی پاسخگو بوده و موظف به جبران خسارت وارده  خواهد بود
 • مسئولیت حفظ و نگهداری غرفه و تجهیزاه داخل آن بر عهده شرکت کننده بوده و درصورت وارد نمودن هر گونه خسارت به غرفه و تجهیزات آن ،  مکلف به پرداخت خسارت وارده می باشد
 • شرکت کنندگان به هیچ وجه مجاز به واگذاری غرفه خود به دیگر افراد یا جابجایی آن با سایر غرفه ها نمیباشند
 • شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا۲۴ ساعت پس از پایان نمایشگاه محل غرفه را تخلیه نمایند . در صورت عدم اقدام  به موقع،مسئولیت حفاظت و برگشت کالا و نیز هر گونه هزینه اعم از انبارداری یا جریمه تأخیر بر عهده شرک کننده خواهد بود
 • مسئولیت حفاظت و سلامت کالاها در هر غرفه در ساعات کار نمایشگاه برعهده شرکت کننده می باشد
 • مسئولین غرفه باید در تمام طول مدهت کار نمایشگاه در محل غرفه حضور داشته باشند و شرکت کنندگان به هیچ وجه مجاز به تعطیل نمودن غرفه در ساعات بازدید نمایشگاه نیستن