حسین صفایی: مداخله در بازار “زعفران” جدی و ادامه دار است

حسین صفایی به تولید ۸۳ درصد زعفران جهان در ایران اشاره و بیان کرد: کاشت و برداشت این محصول با اقلیم خشک و کم آب استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی که ۸۰ درصد تولید زعفران ایران در آنها صورت می گیرد سازگاری بسیار دارد. ۹۰ هزار هکتار از مجموع ۱۰۵ هکتار سطح زیر کشت زعفران ایران متعلق به همین دو استان است.
وی به صادرات سالانه ۲۰۰ تن زعفران ایران به بازارهای جهان اشاره و بیان کرد: نرخ زعفران به حداقل میزان خود طی امسال رسیده و حدود ۳۰ تن محصول در دست کشاورزان و در انبارها است. بر این مبنا با شروع فصل برداشت و به منظور جلوگیری از افت بیشتر قیمت محصول با هدف حمایت از کشاورزان خرید توافقی در دو استان اصلی تولید زعفران آغاز شد.

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی افزود: طی دو هفته گذشته از شروع طرح خرید توافی زعفران با ورود تعاون روستایی در بازار قیمتها تا حدی تعدیل شد و بطور متوسط نرخ هر کیلوگرم زعفران پنج میلیون ریال افزایش قیمت داشت. نرخ تعیین شده برای خرید توافقی ۱۰ درصد بالاتر از نرخ روز زعفران در استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی است.

وی ادامه داد: زعفران تحویلی از کشاورزان در آزمایشگاهها به صورت دقیق بررسی و بعد از قطعی شدن نتیجه آن صورت حساب کشاورز صادر و ۴۰ درصد قیمت محصول پرداخت می شود. ۶۰ درصد دیگر مبلغ نیز طی سه ماه به کشاورزان پرداخت می شود اما طی ۱۰ روز نخست با هدف تشویق زعفرانکاران ۳۰ درصد دیگر از وجه محصول خریداری شده به آنان پرداخت می شود.

صفایی گفت: طی این مدت ۴۰۰ محموله زعفران در خراسان رضوی و خراسان جنوبی تحویل گرفته و از کل آنها فقط شش مورد به دلیل وجود برخی ناخالصیها همچون پرز و خاشاک برگردانده شده است.

وی افزود: امروز بخشی از زعفران ایران به بازارهای واسط همچون امارات، هند و افغانستان می رود. این وضعیت برای زعفران ایران قابل قبول نیست و باید شرایط اصلاح و بازارهای واسط حذف شوند. در این راستا هر میزان زعفرانی که تعاون روستایی خریداری کند صرف صادرات و در بورس عرضه می شود.

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی بر بی رقیب بودن ایران در بازار زعفران تاکید و بیان کرد: باید بازار خود را با ارتقا سطح تولید، بهبود کیفیت و بازاریابی سامان دهیم زیرا مسائل موجود در این حوزه مربوط به عملکرد نامطلوب خود ما است